Pagina afdrukken » ZILVER

                                                             ZILVER

Wat is zilver

Zilver is een zacht, wit, natuurlijk materiaal, dat net als goud behoort tot de groep edelmetalen. Zilver roest en vergaat niet waardoor het duurzaam is. Daarnaast is zilver gemakkelijk te bewerken omdat het een zacht metaal is.

In tegenstelling tot goud wordt zilver zelden in zuivere toestand in de natuur gevonden. Meestal wordt zilver in verbinding met niet-edele metalen als lood en koper gedolven. Dit mengsel wordt bewerkt om het zuivere zilver te scheiden van overige metalen.

Zilver wordt gewonnen in mijnen in Canada, de Verenigde Staten, Zuid-Amerika en Australië.


Zilveren geschiedenis

Zilver heeft oorlogen ontketend, mensen van hof en haard gescheiden, armen rijk gemaakt, vrouwen gesierd, kunstenaars geïnspireerd en als betaalmiddel gediend.

Zilverbezit was vroeger veelal het ‘bloedige product’ van de overwinning in een oorlog, van plundering of onderdrukking, dan dat het verkregen was dankzij eerlijk en hard werken.

In de 14e eeuw zijn tonnen zilver de smeltoven ingegaan om buitenlandse oorlogen te financieren. Zonnekoning Lodewijk XIV liet zijn prachtig bewerkte zilveren meubels en andere gebruiksvoorwerpen smelten om de Spaanse Successie-oorlog te betalen. Ook gaf hij de adel het bevel al hun goud en zilver te laten smelten, met als gevolg dat vandaag de dag de zilveren voorwerpen uit die periode zeer zeldzaam zijn.
 

Zilvervloot

‘Heb je van de Zilveren Vloot wel gehoord, De Zilveren Vloot van Spanje?
Die had er veel Spaanse matten aan boord, En appeltjes van Oranje
Piet Hein, Piet Hein, Piet Hein, zijn naam is klein
Zijn daden bennen groot, Zijn daden bennen groot
Die heeft gewonnen de Zilveren Vloot!
Die heeft gewonnen, gewonnen de Zilveren Vloot!’

(Triomfantelijk lied van de Zilvervloot, Viotta/Heije 1847)

De Spanjaarden organiseerden in de 16e en 17e eeuw ieder jaar een groot konvooi om goud, zilver en andere kostbaarheden te verschepen uit Zuid-Amerika naar Spanje. In 1626 maakte Piet Hein voor de West-Indische Compagnie een plan voor het onderscheppen van deze zilvervloot. Na twee gelukte kleinere zeeroven in 1627 in de Allerheiligenbaai maakte Piet Hein zich in 1628 onsterfelijk door de verovering van een zwaar bewaakt zilvertransport uit de Baai van Matanzas. De buit bedroeg zo’n twaalf miljoen gulden en de WIC keerde een recorddividend uit van 50%. Het zilver was dus een belangrijke bijdrage aan de Gouden Eeuw. Na dit succes werd Piet Hein aangesteld als hoofd van de Hollandse zeemacht, maar kort daarna sneuvelde hij voor de Belgische kust.

Kwaliteit van zilver

Puur zilver is van nature te zacht om verwerkt te worden tot een sieraad of gebruiksvoorwerp. Het zou te snel slijten of verbuigen waardoor het onbruikbaar wordt. Daarom wordt zilver samengesmolten met andere metalen, zoals met koper. Er ontstaat een legering, waarbij de hoeveelheid puur zilver in zo’n legering het zilvergehalte bepaalt. Dit zilvergehalte wordt in duizendsten aangegeven.

Zilveren keurtekens

Ieder zilveren voorwerp dat in Nederland verhandeld wordt, moet voorzien zijn van een geldig keurteken. Op grond van de Waarborgwet kennen we in Nederland drie geaccepteerde zilverlegeringen:
1. 1e gehalte zilver (925/000)
2. 2e gehalte zilver (835/000)
3. 3e gehalte zilver (800/000)

Meer informatie over keurtekens op de pagina keurtekens en gehalten.


Bron: federatie goud zilver